UNINP

Učite bosanski putem Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Ljetnja škola

Ljetnja škola obuhvaća intenzivan kurs bosanskog jezika i specifične časove kulture, tradicije, književnosti, historije i interkulturalizma.
Ljetnja škola je namijenjena bošnjačkim učenicima viših škola i studentima iz dijaspore i studentima slavistike i sličnih disciplina u svijetu, kao i svim drugima koji žele da bolje upoznaju bosanski jezik i kulturu Balkana.

Online škola bosanskog jezika

Online škola bosanskoga jezika želi na jednostavan, pristupačan, zanimljiv i lahak način da prenese osnovna znanja iz bosanskoga jezika, poznavanja bošnjačke kulture, tradicije i književnosti.
Nastava se realizira po principu jedan predavač jedan polaznik.