UNINP

Učite bosanski putem Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Ljetnja skola

Zašto ljetnja škola

Ljetnja škola obuhvaća intenzivan kurs bosanskog jezika i specifične časove kulture, tradicije, književnosti, historije i interkulturalizma.

Ciljevi ljetnje škola

Cilj ljetnje i online škole je da se popularizira učenje bosanskog jezika, da se razvija i njeguje bosanski jezik i bošnjačka kultura i tradicija.

Ciljna grupa

Ljetnja škola je namijenjena bošnjačkim učenicima viših škola i studentima iz dijaspore i studentima slavistike i sličnih disciplina u svijetu, kao i svim drugima koji žele da bolje upoznaju bosanski jezik i kulturu Balkana.

Osobenosti ljetnje škole

 • Dva nivoa kursa: Osnovni i napredni
 • Trajanje: 03.08. do 14.08.2015.
 • Veličina grupe: 15-20 polaznika po grupi
 • Starosna dob: od 15 godina
 • Svakodnevni edukativni obilasci
 • Cjelodnevne ekskurzije vikendom.

Nastavni sadržaj

 • Bosanski jezik - 20 časova
 • Historija Bošnjaka - 5 časova
 • Kultura Bošnjaka - 5 časova
 • Vjeronauka / Interkulturalnost (po izboru) - 10 časova
 • 1 čas = 45 minuta

Smještaj

Smještaj i hrana su obezbeđeni i pokriveni cenom ljetnje škole.

Učenje bosanskog u Sandžaku

Regija Sandžak se nalazi u središnjem dijelu Balkana, na granici Srbije, Crne Gore, Bosne i.Hercegovine i Kosova, sa većinskim bošnjačkim stanovništvom.
Sandžak je bogat prirodnim ljepotama, kao što su visoravni Pešter, Bihor i Komarani, planine Hajla, Golija, Rogozno, Vistor, Zlatar i dr., rijeke Lim, Ibar i Uvac.

Sertifikat i ESPB

Učesnici ljetnje škole će dobiti sertifikat sa 5 ESPB bodova koji se mogu prenijeti na matične fakultete u inostranstvu.

Cijena

Cijena sa smeštajem i hranom: 350 EUR.