Dan Univerziteta

Dan Univerziteta je 4. maj u spomen danu kada je objavljena odluka o osnivanju Univerziteta.Na Dan Univerziteta vrši se dodjela diploma, odaju se priznanja i dodjelјuju nagrade za ostvarene rezultate…

POST A NEW COMMENT READ THE ARTICLE