UNINP

Učite bosanski putem Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru


Zašto online škola

Online škola bosanskoga jezika želi na jednostavan, pristupačan, zanimljiv i lahak način da prenese osnovna znanja iz bosanskoga jezika, poznavanja bošnjačke kulture, tradicije i književnosti.

Način predavanja

Nastava se realizira po principu jedan predavač jedan polaznik. U posebnim uvjetima može se organizirati i nastava jednog predavača za više polaznika.

Nivoi nastave

I nivo usmjeren je na polaznike predškolskog uzrasta do sedam godina života.
II nivo usmjeren je na učenike osnovnih škola, uzrasta 7-14 godina života.
II nivo je usmjeren na polaznike srednjih škola, uzrasta 14-18. godina.
IV nivo predviđen je za sve bošnjačke studente i studente slavističkih katedri u svijetu.

Organizacija nastave

Nastava za jedan nivo organizira se u dva ciklusa: ljetnjem i zimskom.

Nastava u zimskom ciklusu

Nastava u zimskome ciklusu će početi 14. septembra i trajati do 16. januara i imati 16 radnih nedjelja. U svakoj radnoj nedjelji polaznici će imati tri časa. što iznosi 48 časova.

Nastava u ljetnjem ciklusu

Ljetnji ciklus će početi 21. marta i trajati do 27. maja. U svakoj radnoj nedjelji polaznici će imati tri časa. što iznosi 48 časova. Ukupan broj časova je 96 po jednome nivou